O mnie


Urodziłem się jako Przemysław Jan Sieradzan 11 czerwca 1983 roku (w dzień częściowego zaćmienia Słońca) w Warszawie.

W latach 1998-2002 uczyłem się w 2 Społecznym LO STO w Warszawie. Moim pierwszym istotnym osiągnięciem edukacyjnym było III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Filozoficznej w 2001 roku. W 2002 roku rozpocząłem studia w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyłem z wyróżnieniem, broniąc w 2007 roku w Zakładzie Badań Wschodnich rozprawę magisterską poświęconą działalności politycznej i twórczości literackiej Eduarda Limonowa. Na przełomie lat 2006 i 2007 odbywałem stypendium zagraniczne na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M. Łomonosowa. W czerwcu 2009 roku ukończyłem z wyróżnieniem studia podyplomowe w Studium Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW. Od 2007 do 2009 roku byłem pracownikiem Katedry Europeistyki WDiNP UW, jednocześnie pisząc w Zakładzie Badań Wschodnich INP UW pod kierownictwem prof. Tadeusza Bodio dysertację doktorską poświęconą genezie, działalności i ideologii ruchów politycznych odwołujących się do syntezy radykalnej lewicy i skrajnej prawicy w Federacji Rosyjskiej. Pracę doktorską obroniłem z wyróżnieniem w czerwcu 2010 roku. W tym samym miesiącu Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW podjęła decyzję o przyznaniu mi stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Po uzyskaniu stopnia doktora opuściłem Warszawę, by przenieść się na Pomorze. W 2010 roku rozpocząłem pracę wykładowcy w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Od 2011 roku po chwilę obecną jestem adiunktem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Początkowo pracowałem w Zakładzie Badań nad Cywilizacją, obecnie w Zakładzie Studiów Pozaeuropejskich.

Wśród moich zainteresowań naukowych najistotniejszą rolę odgrywają procesy społeczno-polityczne przestrzeni postradzieckiej, zależności między etnicznością i polityką, teorie i doktryny geopolityczne, historia Rosji i Dalekiego Wschodu, stosunki międzynarodowe, orientalistyka, heterodoksyjne ruchy religijne (politeizm, szamanizm, teozofia) oraz niekonwencjonalna myśl polityczna. Pasjonuje mnie również filozofia, przede wszystkim różne nurty egzystencjalizmu. Moją ostatnią fascynacją naukową jest kultura rdzennych ludów dalekiej północy i Syberii.

Oprócz działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej zajmuję się tłumaczeniami literatury anglojęzycznej i rosyjskojęzycznej. Jak dotąd przełożyłem kilka książek i kilkadziesiąt artykułów poświęconych filozofii, duchowości i polityce. Poza językami rosyjskim i angielskim uczę się języka niemieckiego. Od lat interesuję się także językami orientalnymi. W najbliższym czasie planuję powrócić do przerwanej niegdyś nauki języka chińskiego.

Od 2003 roku współpracuję z prof. Jerzym Prokopiukiem, polskim badaczem myśli ezoterycznej, pod wpływem którego zainteresowałem się nieortodoksyjnymi doktrynami religijnymi i okultystycznymi. Pod kierunkiem Jerzego Prokopiuka zdobywałem również umiejętności w zakresie translatoryki.

Moją życiową pasją są podróże, przede wszystkim na wschód i północ. Pociągają mnie przede wszystkim obszary słabo zbadane i rzadko uczęszczane przez turystów. Chętnie podróżuję po Syberii (jak dotąd byłem m.in. w Tiumieni, Tobolsku, Krasnojarsku i Irkucku). W swoich peregrynacjach (zarówno turystycznych, jak i badawczych) dotarłem między innymi na Wyspy Sołowieckie, do Karelii, nad Bajkał, do Buriacji i Mongolii, na Kaukaz, na Islandię, do Laponii oraz nad Morze Barentsa. Najchętniej podróżuję autostopem i koleją. Uwielbiam także turystykę rowerową.

Od 1994 roku jestem wegetarianinem z przyczyn etycznych i zdrowotnych. Rezygnacja z jedzenia mięsa była pierwszą istotną decyzją światopoglądową, jaką podjąłem. Sympatyzuję z ruchem ekologicznym oraz aktywistami działającymi na rzecz praw zwierząt.

Od lat gustuję w muzyce alternatywnej i uczestniczę w życiu kultury gotyckiej. W miarę możliwości staram się corocznie odwiedzać Castle Party – największy polski festiwal sceny dark independent oraz inne podobne zloty w kraju i za granicą. Do moich ulubionych gatunków muzycznych należą gotyk, metal symfoniczny, neofolk i dark ambient. Moim ulubionym zespołem od lat niezmiennie pozostaje LACRIMOSA – niemiecko-fińska legenda mrocznej sceny.

Moją pasją od lat są wierzenia i legendy dawnych ludów. Pasjonuje mnie mitologia słowiańska i germańska oraz wierzenia Dalekiego Wschodu. W wolnych chwilach chętnie czytuję powieści gotyckie, literaturę fantastyczną i dekadencką poezję.